Ηρεμιστικά: ο ιατρογενής μπελάς

Μολονότι τα ηρεμιστικά δεν είναι καραμέλες, η κατάχρησή τους αποτελεί σήμερα την πρώτη σε συχνότητα ουσιοεξάρτηση. Στον μεγαλύτερο βαθμό, αυτή είναι ιατρογενής