Έρευνα: Υπάρχει σύνδεση αυτοκτονικών τάσεων και αντισυλληπτικών;

Η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών σε νεαρές γυναίκες ηλικίας 15-22 ετών συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικής συμπεριφοράς, ιδίως κατά τον πρώτο χρόνο χρήσης, σύμφωνα με μελέτη…