Νέα έρευνα αναδεικνύει τις φυλετικές ανισότητες στη θεραπεία χρήσης οπιοειδών

Τα φάρμακα για τη διαταραχή χρήσης οπιοειδών (MOUD), όπως η μεθαδόνη, η βουπρενορφίνη και η ναλτρεξόνη, μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο θανατηφόρας υπερδοσολογίας και θνησιμότητας από…