Εργασιακό άγχος: Ποιες είναι οι επιπτώσεις στη ψυχική υγεία;

Σε ένα πρόσφατο εργαστηριακό πείραμα, μια ομάδα ερευνητών διαπίστωσε ότι, οι καταστάσεις πίεσης σε περιβάλλον γραφείου προκάλεσε στους συμμετέχοντες τόσο βιολογική όσο και ψυχολογική αντίδραση…