Το σωματικό άγγιγμα κατά τη διάρκεια της πρώιμης ζωής παίζει καθοριστικό ρόλο στην ηθική ανάπτυξη

Η σημασία του μητρικού αγγίγματος για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης του παιδιού στα πρώιμα στάδια της ζωής του, μελετήθηκε σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό…