Κάνναβη: Η χρήση της συνδέεται με χρόνια προβλήματα ομιλίας

Η κάνναβη φαίνεται να έχει μακροχρόνιες επιδράσεις στην κινητική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι περπατούν. Επειδή η ομιλία είναι…