Τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν με την πάροδο του χρόνου στους επιζώντες της COVID-19

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι επιστήμονες συλλέγουν όλο και περισσότερα στοιχεία για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη λοίμωξη SARS-CoV-2. Νέα…