Η μισθολογική ανισότητα έχει επιπτώσεις στη ψυχική υγεία

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες γυναίκες φέρνουν στην επιφάνεια το ζήτημα της μισθολογικής ανισότητας, που καλούνται να αντιμετωπίσουν στον εργασιακό τους χώρο. Οι ίδιες…