Μάσκες προστασίας: Μπορούν να επηρεάσουν την επικοινωνιακή ανάπτυξη των παιδιών;

Αρκετοί είναι οι γονείς, οι οποίοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για τη χρήση μάσκας και κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη…