Είναι ικανός ο μη ρυθμισμένος θυρεοειδής να επηρεάσει τη διάθεση;

Οι ασθενείς με συνυπάρχουσες διαταραχές άγχους και διάθεσης που έχουν μειωμένα, αν και «φυσιολογικά», επίπεδα θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH), μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικού ιδεασμού,…