Πώς οι συνθήκες του πραγματικού κόσμου επηρεάζουν τη συμπεριφορά στα βιντεοπαιχνίδια

Παρόλο που μπορεί να μην έχουν αναπτυχθεί ως τέτοια, τα βιντεοπαιχνίδια παρέχουν στην πραγματικότητα έναν εξαιρετικό χώρο για ψυχολογικές μελέτες μεγάλης κλίμακας. Είναι εξαιρετικά ελεγχόμενα,…