Μην παραλείψετε τη συζήτηση

Συζήτηση!

Μετά την εγγραφή σας, μην παραλείψετε να συμμετέχετε στη βιωματική συζήτηση που συνοδεύει κάθε πρόγραμμα, μέσα στους διαλόγους της αντίστοιχης Ομάδα Υποστήριξης.

Εκεί μπορείτε να ανταλλάξετε απόψεις και να μοιραστείτε τις δικές σας εμπειρίες σας, να υποστηρίξετε άλλους και να λάβετε κι εσείς υποστήριξη.

Οι βιωματικές συζητήσεις είναι ένας σημαντικός χώρος στο CureClass, που μεγαλώνει με τον καιρό καθώς προστίθενται οι γνώμες περισσότερων ανθρώπων.

Συζήτηση!

Μετά την εγγραφή σας, μην παραλείψετε να συμμετέχετε στη βιωματική συζήτηση που συνοδεύει κάθε πρόγραμμα, μέσα στους διαλόγους της αντίστοιχης Ομάδα Υποστήριξης.

Εκεί μπορείτε να ανταλλάξετε απόψεις και να μοιραστείτε τις δικές σας εμπειρίες σας, να υποστηρίξετε άλλους και να λάβετε κι εσείς υποστήριξη.

Οι βιωματικές συζητήσεις είναι ένας σημαντικός χώρος στο CureClass, που μεγαλώνει με τον καιρό καθώς προστίθενται οι γνώμες περισσότερων ανθρώπων.