Επιστροφή

Άγχος, Φοβίες & Κρίσεις Πανικού

0% ολοκληρώθηκε
0/0 βήματα
 1. Πρώτο Μέρος

  Χρήσιμες συμβουλές πριν ξεκινήσετε
 2. Εισαγωγή στο πρώτο μέρος
 3. Ο φόβος για τον φόβο
 4. Εκτιμήσεις
  7 Μονάδες
 5. Οι φοβίες και το σώμα μας
 6. Οι στόχοι σας
  1 Μονάδα
 7. Η Μαρία είναι ντροπαλή
 8. Ο Γιάννης φοβάται την καρδιά του
 9. O πολύτιμος βοηθός σας
  1 Μονάδα
 10. Επίλογος πρώτου μέρους
  1 Μονάδα
  |
  1 Τεστ κατανόησης
 11. Δεύτερο Μέρος
  Εισαγωγή στο δεύτερο μέρος
 12. Τα πρώιμα συμπτώματα
  1 Μονάδα
 13. Συμπεριφορές ασφάλειας
  4 Μονάδες
 14. Επίλογος δεύτερου μέρους
  1 Μονάδα
  |
  1 Τεστ κατανόησης
 15. Τρίτο Μέρος
  Εισαγωγή στο τρίτο μέρος
 16. Επιλέξτε ένα ερέθισμα
 17. Τεχνικές διαχείρισης σωματικών αντιδράσεων
  3 Μονάδες
 18. Συμπεριφορικό πείραμα
 19. Επίλογος τρίτου μέρους
  1 Μονάδα
  |
  1 Τεστ κατανόησης
 20. Τέταρτο Μέρος
  Εισαγωγή στο τέταρτο μέρος
 21. Αυτόματες αρνητικές σκέψεις
  3 Μονάδες
 22. Αμφισβήτηση αυτόματων αρνητικών σκέψεων
  1 Μονάδα
 23. Περίληψη τέταρτου μέρους
  1 Τεστ κατανόησης
 24. Πέμπτο Μέρος
  Εισαγωγή στο πέμπτο μέρος
 25. Αμφισβήτηση των πυρηνικών πεποιθήσεων
  2 Μονάδες
 26. Επίλογος πέμπτου μέρους
  2 Μονάδες
  |
  1 Τεστ κατανόησης
 27. Έκτο Μέρος
  Εισαγωγή στο έκτο μέρος
 28. Η θεραπεία έκθεσης
 29. Λίστα ιεραρχημένων στόχων για την έκθεση
 30. Περίληψη έκτου μέρους
  1 Τεστ κατανόησης
 31. Έβδομο Μέρος
  Λίγο πριν την έκθεση
 32. Πότε ξεκινάμε;
 33. Πρόβες και εμπρός μαρς!
 34. Περίληψη έβδομου μέρους
  1 Τεστ κατανόησης
 35. Όγδοο Μέρος
  Ξεπερνώντας τα εμπόδια
 36. Η έκθεση της Μαρίας
 37. Η έκθεση του Γιάννη
 38. Επίλογος όγδοου μέρους
  1 Μονάδα
  |
  1 Τεστ κατανόησης
 39. Ένατο Μέρος
  Τελικές εκτιμήσεις
  6 Μονάδες
 40. Οι μικρές αποτυχίες και η συντήρηση του αποτελέσματος
 41. Περίληψη ένατου μέρους
  1 Τεστ κατανόησης
Θέμα 3 από 41
Σε εξέλιξη

Ο φόβος για τον φόβο