Επιστροφή

Εμμονές & Καταναγκασμοί

0% ολοκληρώθηκε
0/0 βήματα
 1. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

  Χρήσιμες συμβουλές πριν ξεκινήσετε
 2. Εισαγωγή στο πρώτο μέρος
 3. Υποσημείωση στην εισαγωγή
 4. Η Γνωσιακή Συμπεριφορική προσέγγιση
 5. Ιδεοληψίες και καταναγκασμοί
 6. Εκτίμηση επιβάρυνσης στη ζωής σας
 7. Εκτίμηση άγχους
 8. Εκτίμηση συναισθηματικής υγείας
 9. Εκτίμηση εργασιακής και κοινωνικής προσαρμογής
 10. Εκτίμηση ποιότητας ζωής
 11. Δυσφορία και άγχος
 12. Έκθεση με παρεμπόδιση της αντίδρασης
 13. Η Ελένη προσεύχεται
 14. Ο Κώστας καθαρίζει
 15. Επίλογος πρώτου μέρους
 16. Περίληψη πρώτου μέρους
  1 Τεστ κατανόησης
 17. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
  Εισαγωγή στο δεύτερο μέρος
  1 Μονάδα
 18. Το κόστος σε χρόνο και χρήμα
 19. Ο πολύτιμος βοηθός σας
 20. Ας βρούμε μαζί τον βοηθό σας
 21. Παιχνίδι ρόλων
 22. Επίλογος δεύτερου μέρους
 23. Περίληψη δεύτερου μέρους
  1 Τεστ κατανόησης
 24. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
  Εισαγωγή στο τρίτο μέρος
 25. Η Ελένη αναγνωρίζει τα δικά της ερεθίσματα
 26. Ο Κώστας αναγνωρίζει τα δικά του ερεθίσματα
 27. Τα δικά σας ερεθίσματα
 28. Καρτούλες επιβίωσης
 29. Τεχνικές διαχείρισης σωματικών αντιδράσεων
 30. Διαφραγματική αναπνοή
 31. Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση
 32. Κατάλογος ερεθισμάτων
 33. Επίλογος τρίτου μέρους
 34. Περίληψη τρίτου μέρους
  1 Τεστ κατανόησης
 35. ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
  Εισαγωγή στο τέταρτο μέρος
 36. Δυσλειτουργικοί τρόποι σκέψης
 37. Φόρμα Αμφισβήτησης Αυτόματων Σκέψεων
 38. Η φόρμα της Ελένης
 39. Η φόρμα του Κώστα
 40. Επίλογος τέταρτου μέρους
 41. Περίληψη τέταρτου μέρους
  1 Τεστ κατανόησης
 42. ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ
  Εισαγωγή στο πέμπτο μέρος
 43. Λίστα ιεραρχημένων στόχων για την έκθεση
 44. Η λίστα της Ελένης
 45. Η λίστα του Κώστα
 46. Η δική σας λίστα
 47. Ημερολόγιο Έκθεσης
 48. Φόρμα Ημερολογίου Έκθεσης
 49. Επίλογος πέμπτου μέρους
 50. Περίληψη πέμπτου μέρους
  1 Τεστ κατανόησης
 51. ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ
  Εισαγωγή στο έκτο μέρος
 52. Πως τα πήγατε;
 53. Ξεπερνώντας τα εμπόδια
 54. Η έκθεση της Ελένης
 55. Η έκθεση του Κώστα
 56. Επανεκτίμηση επιβάρυνσης στη ζωή σας
 57. Επανεκτίμηση άγχους
 58. Επανεκτίμηση συναισθηματικής υγείας
 59. Επανεκτίμηση εργασιακής και κοινωνικής προσαρμογής
 60. Επίλογος έκτου μέρους
 61. Περίληψη έκτου μέρους
  1 Τεστ κατανόησης
 62. ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ
  Εισαγωγή στο έβδομο μέρος
 63. Νοεροί καταναγκασμοί, αυτή η μάστιγα
 64. Η Ελένη συνεχίζει
 65. Ο Κώστας συνεχίζει
 66. Επίλογος έβδομου μέρους
 67. Περίληψη έβδομου μέρους
  1 Τεστ κατανόησης
 68. ΟΓΔΟΟ ΜΕΡΟΣ
  Εισαγωγή στο όγδοο μέρος
 69. Η επένδυση του κέρδους από την προσπάθειά σας
 70. Η Ελένη ξεκίνησε μεταπτυχιακό
 71. Ο Κώστας παίζει μπάσκετ ξανά
 72. Οι μικρές αποτυχίες και η συντήρηση του αποτελέσματος
 73. Η φυσική άσκηση
 74. Η διατροφή
 75. Ο ύπνος
 76. Οι τελευταίες παγίδες
 77. Τελική εκτίμηση επιβάρυνσης στη ζωής σας
 78. Τελική εκτίμηση άγχους
 79. Τελική εκτίμηση συναισθηματικής υγείας
 80. Τελική εκτίμηση εργασιακής και κοινωνικής προσαρμογής
 81. Επίλογος
 82. Περίληψη όγδοου μέρους
  1 Τεστ κατανόησης
Θέμα 2 από 82
Σε εξέλιξη

Εισαγωγή στο πρώτο μέρος