Μάσκες προστασίας: Μπορούν να επηρεάσουν την επικοινωνιακή ανάπτυξη των παιδιών;

Αρκετοί είναι οι γονείς, οι οποίοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για τη χρήση μάσκας και κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη…

Το σωματικό άγγιγμα κατά τη διάρκεια της πρώιμης ζωής παίζει καθοριστικό ρόλο στην ηθική ανάπτυξη

Η σημασία του μητρικού αγγίγματος για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης του παιδιού στα πρώιμα στάδια της ζωής του, μελετήθηκε σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό…