Κοινές χημικές ουσίες σε ηλεκτρονικά και βρεφικά προϊόντα βλάπτουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως επιβραδυντές φλόγας και πλαστικοποιητές ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη του…