Τι είναι αυτό που προκαλεί σεξουαλική πλήξη;

Επιστήμονες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη σεξουαλική ευεξία έχουν αρχίσει να εξετάζουν τι είναι αυτό που προκαλεί τη σεξουαλική πλήξη σε μία σχέση. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Sex & Marital Therapy βοηθά στον εντοπισμό αρκετών χαρακτηριστικών της σεξουαλικής πλήξης.

“Διαπιστώνω ότι πολλοί άνθρωποι που αναζητούν υποστήριξη για προβλήματα σεξουαλικής επιθυμίας δεν είναι απαραίτητα δυσλειτουργικοί και, αντίθετα, βαριούνται τη σεξουαλική μονοτονία. Πιστεύω ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες, οι οποίες διαγιγνώσκονται συχνότερα με προβλήματα σεξουαλικής επιθυμίας”.

Leonor de Oliveira

Στη μελέτη, 653 ενήλικες συμπλήρωσαν ένα κοινωνικοδημογραφικό ερωτηματολόγιο και μετρήσεις σχετικές με τη σεξουαλικότητα στο πλαίσιο ενός άλλου ερευνητικού προγράμματος. Στο τέλος της έρευνας οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στην ανοιχτή ερώτηση “Τι σημαίνει για εσάς σεξουαλική πλήξη;”. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήταν, είτε παντρεμένοι ή συζούσαν (51,2%), είτε έβγαιναν ραντεβού (24,4%).

Αφού πραγματοποίησαν ανάλυση των απαντήσεων, η Oliveira και οι συνεργάτες της διαπίστωσαν ότι προέκυψαν διάφορα κύρια θέματα.

Οι συμμετέχοντες συχνά συνέδεαν τη σεξουαλική πλήξη με τη μονοτονία, όπως η παραμονή πάντα στις ίδιες σεξουαλικές στάσεις, η μείωση του σεξουαλικού ενδιαφέροντος και το σεξ που δεν ήταν ευχάριστο ή ικανοποιητικό. Η σεξουαλική πλήξη συνδέθηκε επίσης με την αίσθηση ότι το σεξ ήταν καθήκον ή υποχρέωση, με την έλλειψη συναισθηματικής σύνδεσης και με το ότι δεν γινόταν αρκετό σεξ.

Η σεξουαλική πλήξη έχει διάφορες μορφές, αλλά συχνά συνδέεται με πτυχές της ρουτίνας και με χαμηλά επίπεδα σεξουαλικής επιθυμίας, ικανοποίησης και ευχαρίστησης”, δήλωσε η Oliveira στο PsyPost. “Παρόλο που πολλοί άνθρωποι στη μελέτη μας περιέγραψαν τη σεξουαλική πλήξη στο πλαίσιο των μακροχρόνιων σεξουαλικών σχέσεων, υπάρχουν ορισμένες ατομικές και πλαισιακές πτυχές που μπορεί να συμβάλλουν στη σεξουαλική πλήξη, όπως η απόσπαση της προσοχής και η κούραση ή, από την άλλη πλευρά, πτυχές που σχετίζονται με την πρακτική και πτυχές των σχέσεων, όπως η έλλειψη πάθους/ερωτισμού και άλλα θέματα σχέσεων.

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές εκτιμούν ότι υπάρχει πληθώρα παραγόντων που δεν έχει ακόμα ερευνηθεί σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της σεξουαλικής πλήξης.

Πρέπει ακόμη να μάθουμε πώς και αν η σεξουαλική πλήξη εμφανίζεται μετά τη σεξουαλική επιθυμία και να εντοπίσουμε ποια άτομα και ποιες συνθήκες κάνουν τους ανθρώπους πιο επιρρεπείς στη σεξουαλική πλήξη. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε επίσης να εντοπίσουμε τρόπους αντιμετώπισης της σεξουαλικής πλήξης για όσους παλεύουν με αυτή

«Η σεξουαλική πλήξη δεν είναι εγγενώς δυσλειτουργική», πρόσθεσε η ερευνήτρια. «Είναι πιθανό ότι πολλοί άνθρωποι, μόλις αναγνωρίσουν ότι αισθάνονται σεξουαλική πλήξη, θα θέσουν σε εφαρμογή στρατηγικές για να ξεπεράσουν αυτή την πλήξη και ενδεχομένως να αποκτήσουν σεξουαλική ικανοποίηση. Η πλήξη μπορεί κάλλιστα να είναι προσαρμοστική. Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, όταν κάποιος αντιλαμβάνεται ότι αντιμετωπίζει τη σεξουαλική πλήξη, μπορεί να επιλέξει να αναζητήσει σεξουαλικές εναλλακτικές ή, σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να το πράξει, μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσει τη σταδιακή εξασθένιση της σεξουαλικής επιθυμίας».

Διαβάστε ακόμη

Σχόλια