Πώς οι συνθήκες του πραγματικού κόσμου επηρεάζουν τη συμπεριφορά στα βιντεοπαιχνίδια

Παρόλο που μπορεί να μην έχουν αναπτυχθεί ως τέτοια, τα βιντεοπαιχνίδια παρέχουν στην πραγματικότητα έναν εξαιρετικό χώρο για ψυχολογικές μελέτες μεγάλης κλίμακας. Είναι εξαιρετικά ελεγχόμενα, πλούσια σε κοινωνιολογικές αλληλεπιδράσεις και μπορούν να φιλοξενήσουν ακόμη και πολύπλοκα οικονομικά συστήματα – εντός του παιχνιδιού – και μπορούν αποτελέσουν ακόμα και «μονάδας μέτρησης» επιθετικότητας.

Ένα από τα πιο δημοφιλή διαδικτυακά παιχνίδια που διαθέτει τέτοια πολύπλοκα κοινωνικά στοιχεία είναι το EVE Online, ένα δημοφιλές διαδικτυακό παιχνίδι, το οποίο διαδραματίζεται σε ένα φανταστικό σύμπαν εξερεύνησης του διαστήματος, πολέμων και συνθηκών. Αποτελεί το αντικείμενο μιας πρόσφατης μελέτης που δημοσιεύθηκε στο PLOS ONE, οι ερευνητές της οποίας προσπάθησαν να διερευνήσουν πώς συσχετίζονται τα γεωγραφικά, πολιτικά και οικονομικά περιβάλλοντα του πραγματικού κόσμου με τη συμπεριφορά στο παιχνίδι.

Στη μελέτη, συλλέχθηκαν online δεδομένα από τη συμπεριφορά των χρηστών, η οποία καταγράφεται σχολαστικά στους διακομιστές του παιχνιδιού, από τον Δεκέμβριο του 2011 έως τον Δεκέμβριο του 2016.

Οι μελετητές καθόρισαν τρία μέτρα δραστηριότητας εντός του παιχνιδιού που εφαρμόστηκαν σε κάθε παίκτη. Πρώτον, η κοινωνική δραστηριότητα ορίστηκε ως ο αριθμός των χρηστών που ο παίκτης χαρακτήρισε ως φίλο έναντι εχθρού. Η πολεμική δράση ορίστηκε ως ο αριθμός των φορών που ένας παίκτης υποκίνησε ή υπερασπίστηκε μια επίθεση. Τέλος, η παραγωγικότητα μετρήθηκε συνδυάζοντας την πραγματική παραγωγή αντικειμένων στο παιχνίδι και την εξαγωγή υλικών από αστεροειδείς και κατεστραμμένα πλοία.

Επιπλέον, οι συγγραφείς μέτρησαν την κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα του πραγματικού κόσμου χρησιμοποιώντας διάφορους δημοσιευμένους δείκτες, όπως ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και το Ποσοστό Ανεργίας. Αυτό έγινε για κάθε χώρα στην οποία υπήρχαν τουλάχιστον 100 παίκτες.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές συγκέντρωσαν αυτές τις πληροφορίες με βάση τη χώρα, δημιουργώντας ένα προφίλ στο παιχνίδι και ένα προφίλ στον πραγματικό κόσμο για καθέναν από αυτούς που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αποκαλύπτουν ορισμένες ενδιαφέρουσες, ή και ακόμα, αντιφατικές συσχετίσεις μεταξύ του περιβάλλοντος των παικτών του πραγματικού κόσμου και της συμπεριφοράς τους στο παιχνίδι.

Πρώτον, τα άτομα που ζούσαν σε χώρες με περισσότερη βία (όπως μετρήθηκε από τους δείκτες Παγκόσμιας Ειρήνης και Παγκόσμιας Τρομοκρατίας) ήταν, κατά μέσο όρο, λιγότερο επιθετικά απέναντι σε άλλους παίκτες.

Στη συνέχεια, οι χώρε με  τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και τα ασθενέστερα νομίσματα συνδέονται με πιο αποτελεσματική και συνειδητή συμπεριφορά συναλλαγών στο παιχνίδι. Αυτοί οι παίκτες, είχαν επίσης την τάση να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο κερδίζοντας χρήματα εντός του παιχνιδιού, αντί να τα αγοράζουν μέσω της συνδρομής τους.

Ομοίως, οι παίκτες από χώρες με υψηλότερο πληθωρισμό είχαν την τάση να αγοράζουν περισσότερο παρά να πωλούν στο παιχνίδι. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό υποδηλώνει ότι «οι εμπειρίες στον πραγματικό κόσμο στη χώρα προέλευσης, λειτουργούν ως καθρέφτης συμπεριφοράς στο παιχνίδι».

Ενώ αυτό το συμπέρασμα φαίνεται αρκετά απλό, οι ερευνητές κατέληξαν σ ένα πιο σημαντικό συμπέρασμα, το οποίο μεγαλύτερης προσοχής. Για παράδειγμα, όσον αφορά το πρώτο εύρημα (το οποίο συσχετίζει τη μεγαλύτερη βία στη χώρα με λιγότερη επιθετικότητα στο παιχνίδι), οι ερευνητές εξηγούν ότι τα άτομα σε αυτές τις χώρες μπορεί να απέχουν από την επιθετικότητα εναντίον άλλων καταστάσεων «ως μοχλός ασφαλείας για την εγγενή επιθετικότητα, καθιστώντας τον πραγματικό κόσμο ένα ασφαλέστερο μέρος».

Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει ότι οι παίκτες σε αυτές τις χώρες είναι τόσο εγγενώς επιθετικοί, όσο υποδηλώνουν τα προφίλ των χωρών τους, κάτι που μπορεί να μην ισχύει: όσοι παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια το κάνουν επειδή είναι από τη φύση τους πιο ειρηνιστές και αναζητούν μια διέξοδο από τη βία γύρω τους, ή ότι η επιθετικότητα είναι μια λιγότερο σωστή τακτική από οικονομική άποψη, καθώς οι χώρες με υψηλότερη βία τείνουν επίσης να είναι λιγότερο εύπορες.

Διαβάστε ακόμη

Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις θυμάτων κακοποίησης

Ομιλία του Δημήτρη Παπαδημητριάδη στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής To τραύμα είναι ένα θλιβερό γεγονός στο οποίο ένας άνθρωπος κακοποιείται, κινδυνεύει ή αισθάνεται έντονα…

Σχόλια